Ben van ’t Westeinde

Acupuncturist & Herbalist

Kwalificaties


Ik ben Ben van ’t Westeinde, geboren in 1958 te Goes.
Na de middelbare school heb ik de opleiding fysiotherapie in Vlissingen afgerond, waarna ik voor de fysiotherapie praktijk Parlevliet waarnemer ben geworden.


Na een jaar lang alle facetten van de particuliere praktijk gezien te hebben, werd het tijd voor vast werk in het Sint Joanna ziekenhuis te Goes. Dit ziekenhuis is later gefuseerd met Bergzicht, en kreeg toen de naam SOZ ziekenhuis, inmiddels heet het nu het ADRZ ziekenhuis.


Deze baan in het ziekenhuis was een deelbaan met het psychiatrische ziekenhuis Emergis waar ik de fysiotherapie voor onder andere de ouderen verzorgde. De combinatie van het ziekenhuis en de psychiatrie heeft mijn belangstelling voor vegetatieve aandoeningen gestimuleerd (denk daarbij aan pijn, hoofdpijn, pijnbeleving, de invloed van stress oplichamelijke klachten enzovoorts).


Dit was de aanleiding voor de opleiding acupunctuur. Ik heb de drie jarige opleiding Traditional Chinese Medicine bij de Anglo- Dutch gevolgd, in Haarlem. Amsterdam. In 1995 heb ik deze opleiding afgerond en daarna heb ik het diploma Chinese Herbal Medicine in 1997 behaald.


Ik ben dus een klassiek Traditional Chinese Medicine geschoolde acupuncturist met een Chinese kruiden opleiding.


In de Chinese Geneeskunde wordt de cliënt in zijn totaliteit bekeken en behandeld. Ik heb deze opleiding gevolg omdat de oosterse gezondheidszorg zich meer richt op de mens als geheel en niet alleen op symptoombestrijding. Er wordt in de acupunctuur gekeken naar de oorzaak van de klacht. De mens in zijn totaliteit bekijken en benaderen is erg belangrijk. Ieder mens is uniek en ieder heeft zijn unieke verhaal.